• Zwroty i reklamacje

  1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art.22 [1] , który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w ciągu 14 dni.
    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, o których mowa w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).
  2. Po przesłaniu Oświdczenia Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczony od daty wysłania oświdczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Zwrot jest możliwy, gdy zwracany towar jest kompletny nie nosi śladów montażu, ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub zmodyfikowany, gdy produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania oraz powinno posiadać oryginalne niezniszczone opakowanie producenta, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący i po stronie kupującego leży zamówienie kuriera na zwrot. Kupujący powinien zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
  4. Zwracany towar należy odesłać na adres, który zostaje wsakazny każdorazowo po przyjęciu Formularza zwrotu i jest zależny od marki zakupionego produktu i każdorazowo podawany na prośbę Klienta. Do przesyłki prosimy załączyć oryginalny paragon/fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu. Na maila kontakt@shop-goforindia.pl prosimy przesłać skan wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.
  5. Produkty sprowadzane na zamówienie, nie podlegają zwrotom. 
  6. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności. W przypadku płatności za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. 
  7. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. W przypadku zwrotu towaru, który był objęty "Darmową dostawą", Klient otrzyma zwrot należnośi za zakupiony produkt pomniejszony o koszty transportu. Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę z wyłączeniem jednoosobych działalności gospodarczych.
  8. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Towar dostarczony firmą kurierską należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie nieprawidłowości (braki, uszkodzenia, towar niezgodny z zamówieniem) spisać odpowiedni protokół wraz z kurierem. Protokół należy niezwłocznie wysłać mailem na adres: kontakt@shop-goforindia.pl