• Pielęgnacja mebli z drewna egzotycznego

Zasady użytkowania i konserwacji mebli z drewna egzotycznego

  • Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 50%-65% (nie dotyczy mebli ogrodowych).
  • Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.
  • Mebli wykonanych z drewna nie należy przykrywać materiałami takimi jak: szkło, blaty szklane, pcv, folia, kamień po to, aby zapewnić naturalny proces oddychania drewna.
  • W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.
  • Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru, oraz innych agresywnych środków czyszczących.
  • Do konserwacji mebli lakierowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta, polecamy szczególnie profesjonalne środki do czyszczenia i konserwacji drewna.
  • Meble nie lakierowane czyścić na sucho.
  • W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.
  • Przedmioty dekoracyjne przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 50%-65% (nie dotyczy mebli ogrodowych).
  • Przedmioty dekoracyjne, meble, należy czyścić ręcznie. Nie należy używać środków chemicznych, eksponować na słońcu ani narażać na kontakt z wodą.

Muszą Państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu meble również zużywają się, dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia ich żywotności:
Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje mebli i drobne pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może mieć to miejsce szczególnie w okresie zimowym gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. W okresach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy wilgotność powietrza przekracza 60 % należy zaopatrzyć się w osuszacz powietrza. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności.

Aby temu zapobiec należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze ok. 18-22 stopni Celsjusza.
Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjno-ochronnych, wskazanych przez wykonawcę. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana co 2-3 tygodnie. Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania mebli. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty, ponieważ działając jak papier ścierny powoduje rysowanie mebli. 


Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność mebli drewnianych i zmniejsza ryzyko pracy, ale nie wyklucza jej całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu w trakcie użytkowania przez sprzedającego czy wykonawcę, gwarancja obejmuje tylko naturalną "pracę" drewna.
Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza normy podane powyżej nie może być przedmiotem reklamacji.